CJX007 BA thesis

Faculty of Arts
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Jan Balhar, CSc. (lecturer), PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (deputy)
Mgr. Veronika Bromová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Libuše Čižmářová, CSc. (lecturer), PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (deputy)
Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (lecturer)
PaedDr. Zuzana Hlubinková, CSc. (lecturer), PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (deputy)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (lecturer)
PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (lecturer)
doc. PhDr. Eva Pallasová, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc. (lecturer)
PhDr. Milena Šipková, CSc. (lecturer), PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (deputy)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vyžaduje se česky psaná práce na jazykovědné téma v rozsahu minimálně 50 000 znaků.
Syllabus
  • The thesis solves a partial problem corresponding with the particular type of study programme. The authors must demonstrate their ability to create an independent scholarly work (work with sources, analysis of the material). The thesis is evaluated by the tutor and reviewer.
Literature
  • Literatura je zadána po dohodě s vedoucím práce.
Assessment methods (in Czech)
Přijetí diplomové práce k obhajobě.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Získání příslušného počtu kreditů je podmíněno: a) absolvováním semináře k diplomové práci, b) odevzdáním diplomové práce vedoucímu.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2005/CJX007