FAVBPa19 B.A. seminar IV/2

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Markéta Dvořáčková (seminar tutor)
Mgr. Luděk Janda (seminar tutor)
Mgr. Jakub Kučera (seminar tutor)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
Department of Film Studies and Audiovisual Culture - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The fourth of 4 seminars devoted to preparation of B.A. thesis. More concrete information in Czech: http://www.phil.muni.cz/fav/System.html
Assessment methods (in Czech)
Seminář IV/2 je určen k realizaci OBOROVÉ práce a výstupem je její konečná verze - termíny viz Bakalářská práce. Konzultační typ výuky dle individuální domluvy ve stanovených termínech a/nebo v konzultačních hodinách.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Information on course enrolment limitations: Kurs je určen k absolvování v 6. semestru studia.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/FAVBPa19