FAVBPa19 B.A. seminar VI/2

Faculty of Arts
Spring 2015
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Marie Barešová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Anna Batistová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Šimon Bauer (seminar tutor)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Luděk Havel, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jan Trnka, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Department of Film Studies and Audiovisual Culture - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Supplier department: Department of Film Studies and Audiovisual Culture - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
FAVBPa16 B.A. seminar V || FAVBKa16 B.A. seminar V
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The last of three seminars devoted to preparation of B.A. thesis. At the end of the course, the student will submit the final version of his/her thesis.
Syllabus
  • - approval of the chosen topic - presentation of the topic at the seminar - opposition of the projects
Literature
  • KOKEŠ, Radomír D. (2013): Manuál k psaní bakalářské práce na příkladu bakalářské analytické práce. Brno: Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU. Nepublikováno, interní ústavní materiál.
  • KLINGEROVÁ, Barbara (2004): Konečná a nekonečná historie filmu: rekonstruování minulosti v recepčních studiích. In: Petr Szczepanik (ed.), Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha
  • ALTMAN, Rick (2002): Obaly na vícero použití. Žánrové produkty a proces recyklace. Iluminace 14, č. 4, s. 5–40
Assessment methods
Lectures, class discussion, teamworks, homeworks.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Credit evaluation note: 2 kredity pro imatrikulační ročníky 2005/2006 a předcházející.
Information on course enrolment limitations: Kurs je určen k absolvování v 6. semestru studia.
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz/wufv/home/studium/bakalarska-prace-manual
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2015/FAVBPa19