RLDPB Bachelor's Thesis in Religion

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Iva Doležalová (seminar tutor)
PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (seminar tutor)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Lucie Čelková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Diplomová bakalářská práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, soupisem použité literatury a průběžným poznámkovým aparátem. Rozsah diplomové bakalářské práce činí 80 000 - 100 000 znaků včetně mezer (ca 40-60 normovaných stran). Práce musí být vedoucímu práce odevzdána ve dvou exemplářích zaregistrovaných studijním oddělením FF MU, a to nejpozději 21 dní před termínem obhajoby.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Obhajoba práce je součástí bakalářské zkoušky.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/RLDPB