RLDTP2 Textual Preparation of the Special Study

Faculty of Arts
Autumn 2012
Extent and Intensity
0/0/0. 20 credit(s). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (alternate examiner)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (alternate examiner)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (alternate examiner)
PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D. (alternate examiner)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (alternate examiner)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (alternate examiner)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (alternate examiner)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Lucie Čelková
Supplier department: Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
NOW ( RLDS3 Doctoral Seminar III )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student/ka odevzdá text odborné studie připravený k publikování, diskuse nad texty proběhne v Doktorském semináři III. Téma studie se musí týkat tématu disertace, případně metod použitých během jejího zpracování a musí být předem prodiskutováno se školitelem. Zápočet uděluje školitel, případně garant oboru.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2012/RLDTP2