KSCA698 Seminář k magisterské diplomové práci I

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (seminar tutor)
Wei-lun Lu, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Note related to how often the course is taught: Kurz má podobu individuálních konzultací a prezentací projektů v posledních týdnech semestru.
General note: Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/KSCA698