KSCA698 Seminář k magisterské diplomové práci I

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (seminar tutor)
Wei-lun Lu, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je předmětu je selekce školitele a společně se školitelem následně volba tématu magisterské diplomové práce. Během kurzu Seminář k magisterské diplomové práci I bude za pomoci školitele zvolena základní studijní literatura k vybranému tématu práce, heuristika pramenů a jejich studium. Na kurz navazuje Seminář k magisterské diplomové práci II v jarním semestru, kdy již student na základě načtené literatury zpracuje projekt magisterské diplomové práce. Pokud tento projekt úspěšně obhájí, bude pokračovat ve zpracování tématu v následujícím roce studia.
Learning outcomes (in Czech)
- Navázání spolupráce se školitelem - Volba tématu magisterské diplomové práce - Heuristika zdrojů a studium základního seznamu literatury k diplomové práci
Teaching methods (in Czech)
Konzultace se školitelem
Assessment methods (in Czech)
- Proaktivita ve hledání tématu - Kvalitní spolupráce se školitelem
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Note related to how often the course is taught: Kurz má podobu individuálních konzultací a prezentací projektů v posledních týdnech semestru.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2017, Spring 2019, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/KSCA698