PAN130 Andragogical Seminar

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (lecturer)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Řezáčová (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
each even Thursday 15:50–17:25 L35
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Extend the theoretical preparation for andragogy real meetings and discussions with interesting people from the private and public sectors, who are competent in   the issue of development of human resources, actively engaged in personnel management, issues related to employability, with retraining, etc.   with     experts among adult education teachers, with   experts on economic issues related to human resource development and many other  ; motivate students to reflect on current issues     in the full range of adult education; to bring together people with long-acting     in the field of human resources in both the   government departments and the personnel departments in companies that bring students and their possible real application;
Syllabus (in Czech)
 • Jména vystupujících a témata jsou pro každý semestr zveřejňována v ELFu a na webu Centra inovace andragogických studií www.projektcias.cz.
Literature
  recommended literature
 • PALÁN, Zdeněk. Výkladový slovník : lidské zdroje (Variant.) : Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. info
 • PALÁN, Zdeněk. Další vzdělávání ve světě změn. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. 72 s. ISBN 9788086723310. info
 • PALÁN, Zdeněk. Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. 199 s. ISBN 8086723038. info
 • PALÁN, Zdeněk. Vzdělávání dospělých a Evropa. Edited by Ladislav Rýznar. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 127 s. ISBN 8070418796. info
  not specified
 • strategie
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milada RABUŠICOVÁ and Petr NOVOTNÝ. Age management - strategie řízení zohledňující věk pracovníků (Management strategies taking into account the age of workers). 2011. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Podmínky využití age managementu očima účastníků školení Age Management Training (The conditions for aplication age management strategies from teh view of AM training participants). 2011. info
 • FIŠER, Pavel, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David PÓČ, Milan VITURKA, Josef PITNER, Eduard BAKOŠ and Michaela HORŇÁKOVÁ. Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje na období 2010-2011. 2010. vyd. Brno: Jihomoravský kraj, 2010. 142 pp. Základní rozvojový dokument pro rozvoj lidských zdrojů v Jihomoravském kraji a zapojení klíčových aktérů info
 • ČERYCH, Ladislav. České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie : Program Phare, projekt č. CZ 9405-01-03-01. Praha: Sdružení pro vzdělávací politiku, 1999. 88 s. ISBN 8021103124. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 1999. 140 s. ISBN 8021021268. info
Teaching methods
discussion, lectures
Assessment methods
Final is fulfilling requirements.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/PAN130