KSCB077 Christianity in China and Taiwan: merging of identities

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Tue 18:00–19:40 B2.43
Prerequisites (in Czech)
KSCA001 Study of China - Introduction
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 4/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci tohto kurzu študenti získajú základné povedomie o vývoji kresťanských misií v Číne a na Taiwane. Kresťanstvo bolo v Číne vždy vnímané ako cudzie náboženstvo, a práve preto kresťania čelili mnohým úskaliam a problémom pri snahe prepojiť ich náboženskú identitu (často vnímanú ako cudziu) a lokálnu čínsku identitu. Študenti počas kurzu zistia, ako sa misionári snažili zatraktívniť kresťanstvo čínskemu obyvateľstvu, aké konkrétne stratégie využívali, ako sa prelínali a menili ich vlastné identity. Taktiež pochopia aká je situácia kresťanstva v dnešnej Číne a na Taiwane, ako rôzne kresťanské skupiny čelia socializmu v ČĽR, alebo čo to znamená tzv. sinizácia kresťanstva.
Syllabus (in Czech)
 • 1) Úvodná hodina: kresťanstvo v Číne vs čínske kresťanstvo
 • 2) Prvotné misie; jezuiti v Číne: snaha o prepojenie identít, akomodácia, spor o rity
 • 3) Kolonializmus; Ópiové vojny: európska identita, sociálny darvinizmus
 • 4) Povstanie Taipingov; Boxerské povstanie
 • 5) Čínska republika: kresťanstvo ako inšpiračný zdroj zmien
 • 6) Čínska ľudová republika: kresťanstvo vs komunizmus
 • 7) Kresťanstvo v súčasnej ČĽR: novodobý vývoj kresťanstva, kresťanské hnutia, sinizácia kresťanstva
 • 8) Kresťanstvo v súčasnej ČĽR: legislatíva a právne dokumenty ČĽR o náboženstve
 • 9) Taiwan: prvotné misie, kresťanstvo v dobe japonského kolonializmu
 • 10) Taiwan: kresťanstvo za vlády KMT
 • 11) Taiwan: kresťanské identity dnes
 • 12) Záverečná hodina
Literature
 • BAYS, Daniel H. A new history of Christianity in China. 1st pub. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. x, 241. ISBN 9781405159555. info
 • GOSSAERT, Vincent and David A. PALMER. The religious question in modern China. Chicago: University of Chicago Press, 2011. xi, 464. ISBN 9780226304168. info
 • TIEDEMANN. Handbook of Christianity in China: Volume Two: 1800 to the Present. Leiden Boston: Brill, 2010. info
 • CLART, Philip and Brewer JONES. Religion in Modern Taiwan: Tradition and Innovation in a Changing Society. : University of Hawaii Press, 2003. info
 • SPENCE, Jonathan D. God's Chinese son : the Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan. 1st pub. as a Norton pbk. New York: W.W. Norton & Company, 1997. xxvii, 400. ISBN 9780393315561. info
 • RUBINSTEIN, Murray. The Protestant Community on Modern Taiwan: Mission, Seminary, and Church. Armonk London: M.E. Sharpe, 1991. info
 • GERNET, Jacques. China and the Christian impact : a conflict of cultures. Translated by Janet Lloyd. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. vi, 310. ISBN 0521266815. info
Teaching methods (in Czech)
Prednášky, diskusia v hodine, domáca príprava, prezentácia študentských prací
Assessment methods (in Czech)
Kurz je zakončený kolokviom. Požiadavky na kolokvium: (a) aktívna účasť na seminároch, (b) domáca príprava na základe vybranej literatúry, (c) prezentácia na zadané téma. Pri nesplnení niektorej z týchto podmienok môže vyučujúci povoliť alternatívne ukončenie predmetu – spracovanie seminárnej práce na vybranú tematiku.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/KSCB077