SJ1A033 Témata španělské lingvistiky I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
SJ1A032 Španělská lingvistika II && SJ1A002 Jazykový seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zprostředkovat souvislý výklad o základních problémech španělské lexikologie a sémantiky. Přednáška a seminář jsou věnovány základním pojmům sémantiky a lexikologie, vztahu sémantiky a lexikologie k jiným vědním disciplínám.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen provést základní lexikologické a sémantické analýzy španělských slovních jednotek. Dále se naučí, jak interpretovat a lépe porozumět místu, které zaujímá studium formální a významové složky slovní zásoby v kontextu ostatních jazykovědných disciplín.
Osnova
  • 1. El concepto general de la palabra
  • 2. La formación de palabras en español. Estructura interna. Estructura externa
  • 3. La noción general del significado. Cambio y variación en el léxico
  • 4. Modelos delo estudio del léxico. Modelos estructurales. Modelos generativos
  • 5. Diccionarios: aplicación de estudios lexicológicos y semánticos en la práctica lexicográfica
Literatura
  • Giménez Martín, Ma. C. (1994): Cuadernos de ejercicios gramaticales 4 Léxico-semántico, EDUNSA, Barcelona
  • De Miguel, E. (ed.) (2009): Panorama de la lexicología. Barcelona, Ariel.
  • Otaola Olano, C. (2004): Lexicología y semántica léxica. teoría y aplicación a la lengua española. Madrid, Ediciones Académicas.
  • Coseriu, E. (1991): Principios de semántica estructural, Gredos, Madrid
  • Lyons, J. (1997): Semántica linguística, Paidós, Barcelona
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů lexikologie a sémantiky a jejich exemplifikace na konkrétních španělských textech. Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech (lexikální a sémantická analýza španělských slovních jednotek).
Metody hodnocení
Písemná kouška, průběžná četba zadaných textů.
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.