TCZJ41 Language Practice V

Faculty of Arts
Autumn 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Bc. Mirka Tylová (lecturer)
Guaranteed by
Bc. Mirka Tylová
Department of Linguistics and Baltic Languages – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Aneta Fidrichová
Supplier department: Department of Linguistics and Baltic Languages – Faculty of Arts
Prerequisites
TCZJ31 Language Practice IV
It is recommended to attend the following courses concurrently: TCZJ44 Conversation V a TCZJ43 Cvičení v ČZJ V. Prerequisite: TCZJ31 Jazyková cvičení IV.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of the course is to learn defined lexicon via interaction with a native signer. Although the main focus is given on the acquisition of the CSL lexicon, the will be also a practical training of the grammar.
Learning outcomes
Students have enough lexical knowledge to give a clear description or to express their opinions and arguments. They don't have to think much about the lexemes and they are able to use more complicated sentential structures. Students know enough signs to talk about abstract topics such as culture, poetry, and movies.
Syllabus
 • Thematic areas: Sport; Culture and art; Religion; Mass media (press, television, internet, technologies, computers, informative programmes, news in the Deaf community in the Czech Republic and abroad); Organizations of Deaf and for Deaf; Important Deaf personalities; Jokes and humor for the Deaf; National dishes and recipes
Literature
  recommended literature
 • Dictio: Vícejazyčný výkladový slovník online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z: www.dictio.info.
 • LANGER, Jiří. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu. [CD]. Praha: Fortuna, 2006.
 • DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka. Kultura Neslyšících a její zprostředkování žákům se sluchovým postižením na základní škole [online]. [cit. 2018-11-08]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/zj5j3/Ukazka_vytvoreneho_ucebniho_materialu_-_Kultura_Neslysicich_a_jeji_zprostre
 • LEESON, Lorraine - van den BOGAERDE, Beppie - RATHMANN, Christian - HAUG, Tobias. Znakové jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Deskriptory pro společné referenční úrovně. Rada Evropy, 2016. Dostupné z: www.ecml.at/Portals/1/ECML.Public
 • Významné osobnosti ve světě neslyšících: Diář pro školní rok 2009/2010. [CD]. Praha: Jazykové centrum Ulita, 2009.
 • Tiché rozhovory II : nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením. Edited by Lucie Křesťanová. Praha: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 143 stran. ISBN 9788086792354. 2015. info
 • Tiché rozhovory : nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením. Edited by Lucie Křesťanová - Jitka Motejzíková. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených. 181 stran. ISBN 9788086792262. 2012. info
 • PTÁČEK, Alan. Humor neslyšících. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. 1 DVD-vide. ISBN 9788087153062. 2008. info
 • NOVÁKOVÁ, Radka. Kultura neslyšících. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. 1 DVD-vide. ISBN 9788087153086. 2008. info
 • KOSINOVÁ, Barbora. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. 61 s. ISBN 9788087153949. 2008. info
 • LANGER, Jiří. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a příprava pokrmů. [Praha]: Fortuna. 1 CD-ROM +. ISBN 9788073730406. 2008. info
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Translated by Jaroslava Ivanová. 2. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. xviii, 267. ISBN 8024414252. 2006. info
Teaching methods
- practical training in CSL - work with the lector - demonstration methods: work with image and video
Assessment methods
attendance, active attitude, work in the class
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2022, Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2024, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2024/TCZJ41