IJIB552 Language Drills 2-II

Faculty of Arts
Spring 2000
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
lektor (seminar tutor), PhDr. Naděžda Bruzlová (deputy)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Seminář je zaměřen na rozvíjení a upevnění řečových dovedností a praktických jazykových znalostí. Nedílnou součástí jsou italské reálie. Vedle učebnic zaujímá důležité místo práce s autentickými texty: novinovými články, rozhlasovými a jinými nahrávkami, videozáznamy, literárními ukázkami.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - písemný test. Pokud si student cvičení zapíše, je účast povinná.
Language of instruction
Italian
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2000/IJIB552