NJI_05 Practical Course of German Including Life and Institutions I/2

Faculty of Arts
Spring 2001
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: PZk (examination).
Teacher(s)
Stefan Zwicker, M.A. (lecturer)
PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D. (seminar tutor)
Mag. Astrid Leithner (seminar tutor)
Angela Lindner (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
  • Special attention will be paid to some difficult problems of the grammar and to the skill to reproduce a texts the students have listened to and answer some questions concerning the text.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen postupovou zkouškou, která se skládá ze tří částí. U lektorů se píše reprodukce textu (Nacherzälung mit Stellungnahme). U českých vyučujících studenti píší gramatický test z probraných gramatických témat. Jestliže student úspěšně napíše obě části, může přistoupit k ústní zkoušce u obou vyučujících. Náplní ústní zkoušky je konverzace k probraným tématům.
Language of instruction
German
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Písemná zkouška: reprodikce a gramatický test; ústní komisionelní
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2001/NJI_05