NJI_05 Practical Courses of German including Life and Institutions I/2

Faculty of Arts
Spring 2006
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: PZk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Florian Korczak (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (seminar tutor)
Lysann Schonherr (seminar tutor)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (seminar tutor)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (seminar tutor)
Adam Winfried (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Timetable of Seminar Groups
NJI_05/01: Tue 10:00–11:35 A47, V. Brom
NJI_05/02: Wed 11:40–13:15 A43 stara, J. Malá
NJI_05/03: Wed 11:40–13:15 G11, A. Halasová
NJI_05/04: Wed 11:40–13:15 A40, S. Stanovská
NJI_05/05: Fri 11:40–13:15 A49, F. Korczak
NJI_05/06: Fri 11:40–13:15 A44, A. Winfried
NJI_05/07: Fri 10:00–11:35 A44, A. Winfried
NJI_05/08: Fri 11:40–13:15 A41 stara, L. Schonherr
Prerequisites (in Czech)
NJI_01 Courses of German
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předpokládaná úroveň jazykových dovedností studenta po úspěšném absolvování předmětu podle evropského referenčního rámce pro jazyky: B2-C1.
Syllabus
  • Special attention will be paid to some difficult problems of the grammar and to the skill to reproduce a texts the students have listened to and answer some questions concerning the text.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen postupovou zkouškou, která se skládá ze tří částí. U lektorů se píše reprodukce textu (Nacherzälung mit Stellungnahme). U českých vyučujících studenti píší gramatický test z probraných gramatických témat. Jestliže student úspěšně napíše obě části, může přistoupit k ústní zkoušce u obou vyučujících. Náplní ústní zkoušky je konverzace k probraným tématům.
Language of instruction
German
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Písemná zkouška: reprodukce a gramatický test; ústní komisionelní
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2006/NJI_05