PJA205 Language Exercises II

Faculty of Arts
Spring 2005
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Bogumila Suwara, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Timetable
Mon 10:50–12:25 vl. prac.
Prerequisites (in Czech)
PJA202 Language Exercises I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Dvousemestrový kurs polského jazyka pro středně pokročilé. Rozvíjí znalosti získané v základních kursech. Důraz je kladen na osvojování a procvičování gramatických jevů, konverzaci a překlad textů různých žánrů.
Literature
  • 3. Gołkowski, M; Kiermut, A; Kuc, M; Majewska, M.: Gdybym znał dobrze język polski, Warszawa 1991
  • 4. Jurkowski, M; Jekiel, W; Wasilewska, D; Wrocławski, K.: Uczymy się polskiego, Warszawa 1984
  • 2. Tarajło - Lipowska, Zofia. Mówię po polsku. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994
  • 6. Miodunka, W.: Uczymy się polskiego 2, Warszawa 1996
  • 1. Pösingerová, K; Seretny, A.: Coraz bliżej polski : učebnice polského jazyka pro Čechy, Praha 1997
  • 5. Bartnicka, B; Dąbkowski, G; Jekiel, W.: Uczymy się polskiego, Kielce1994
Language of instruction
Polish
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2005/PJA205