PJA205 Language Exercises II

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Bogumila Suwara, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Timetable
Mon 8:20–9:55 A49
Prerequisites (in Czech)
PJA202 Language Exercises I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Semestrový kurs polského jazyka pro středně pokročilé. Rozvíjí znalosti získané v základních kursech. Důraz je kladen na osvojování a procvičování gramatických jevů, konverzaci a překlad textů různých žánrů. Posluchači dosáhnou v tomto kurzu stupně znalosti jazyka B1 "stopień progowy" - B2 "stopień średni ogólny"(dle systému certifikace znalosti polštiny jako cizího jazyka).
Literature
 • Miodunka, Władysław. Cześć, jak się masz? Podręcznik języka polskiego dla początkujących. Kraków 2001 (wyd. I)
 • Gałyga, Danuta. Ach, ten język polski. Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków 2002.
 • Lipińska, Ewa. Z polskim na ty. Podręcznik języka polskiego dla poziomu progowego. Kraków 2003.
 • Gałyga, Danuta. Ach ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących.
 • Szelc-Mays, Magdalena. Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Kraków 2003.
 • 6. Miodunka, W.: Uczymy się polskiego 2, Warszawa 1996
 • 5. Bartnicka, B; Dąbkowski, G; Jekiel, W.: Uczymy się polskiego, Kielce1994
 • 3. Gołkowski, M; Kiermut, A; Kuc, M; Majewska, M.: Gdybym znał dobrze język polski, Warszawa 1991
 • 4. Jurkowski, M; Jekiel, W; Wasilewska, D; Wrocławski, K.: Uczymy się polskiego, Warszawa 1984
Language of instruction
Polish
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/PJA205