PJA305 Language Practice and Conversation II

Faculty of Arts
Spring 2006
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Bogumila Suwara, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Timetable
Tue 11:40–13:15 A49
Prerequisites (in Czech)
PJA302 Language Practice and Conversation I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Dvousemestrový konverzační kurs polského jazyka pro pokročilé. Hlavním cílem kursu je všestranné rozvíjení komunikační kompetence posluchačů. Základní součástí kursu je konverzace na aktuální témata spojená s reáliemi současného Polska. Kurs zahrnuje rovněž lexikální a gramatickou analýza textu, gramatická, lexikální, překladatelská a situační cvičení. Lektor při výuce využívá zejména autentických textů z polských periodik. Předpokládá se samostatná tvůrčí práce posluchačů. Posluchači dosáhnou v tomto kurzu stupně znalosti jazyka C1 "stopień średni specjalistyczny" (dle systému certifikace znalosti polštiny jako cizího jazyka).
Literature
 • Lipińska, Ewa. Elżbieta Grażyna Dąmbska. Kiedyś wrócisz tu. Kraków 2003.
 • Szelc-Mays, Magdalena. Coś wam powiem... Kraków 2002.
 • Pyzik, Józef. Przygoda z gramatyką. Kraków 2000.
 • Garncarek, Piotr. Czas na czasownik. Kraków 2002.
 • Mędak, Stanisław. Co z czym? Kraków 2002.
 • Pyzik, Józef. Iść czy jechać? Kraków 2003.
 • 3. Jurkowski, M; Jekiel, W; Wasilewska, D; Wrocławski, K.: Uczymy się polskiego, Warszawa 1984
 • 2. Gołkowski, M; Kiermut, A; Kuc, M; Majewska, M.: Gdybym znał dobrze język polski, Warszawa 1991
 • 5. Miodunka, W.: Uczymy się polskiego 2, Warszawa 1996
 • 4. Bartnicka, B; Dąbkowski, G; Jekiel, W.: Uczymy się polskiego, Kielce1994
Language of instruction
Polish
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2006/PJA305