UJ_12 Conversational Exercises from Ukrainian II

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Olga Lytvynyuk, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Halyna Myronova, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Timetable of Seminar Groups
UJ_12/A: Mon 15:00–16:35 C33, O. Lytvynyuk
UJ_12/B: Wed 16:40–18:15 A49, O. Čmelíková
UJ_12/C: Wed 13:20–14:55 A45, M. Ševečková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předpokládá se další rozvoj v komunikativních dovednostech studentů v ukrajinštině a upevnění řečových návyků a dovedností nezbytných pro plnohodnotnou komunikaci na běžná témata každodenního života a také na šířeji zaměřená témata obecně kulturní.
Language of instruction
Ukrainian
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/UJ_12