CHA210 19th-Century Croatian Literature

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
1/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Timetable
Thu 16:40–19:05 VP
Prerequisites (in Czech)
CHA205 Old Croatian Literature
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to provide a survey of the development of the Croatian literature since the middle of the 19th century until the founding of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in 1918. The characteristics of the dominant styles, genres, tendencies and creative methods is based on the contextual analysis of the most significant works of the Croatian realism, modernism and avatgarde. Croatian literature is examined in the context of the domestic as well as European historical and cultural developments. The seminar is based on the intensive home reading and the analysis of relevant texts.
Syllabus
 • 1) Literature of the 1850s, Croatian Political Ideologies and Their Role in Literature 2) August Šenoa and the New Literary Perspective 3) Šenoa’s Contemporaries R. Jorgovanić and J. E. Tomić, Declarative Naturalism of E. Kumićić 3) Realism in Croatian Literature, Life and Works of A. Kovačić, Novel U registraturi 4) Croatian Realists K. Š. Gjalski, J. Kozarac and V. Novak, Croatian Poetry of the Last Third of the 19. Century, Poetry of S. S. Kranjčević 5) Ivo Vojnović and His Dubrovnik Trilogy, Traces of Modernism in the Stories of J. Leskovar 6) Croatian Literary Modernism (1895–1914), the Role of Manifests 7) Poets of Modernism – M. Begović, V. Nazor, D. Domjanić, V. Vidrić, A. G. Matoš 8) Prose-writers of Modernism– A. G. Matoš, M. Cihlar Nehajev, D. Šimunović, I. Kozarac 9) Playwrights of Modernism – Josip Kosor, M. Ogrizović 10) Almanac Mlada hrvatska lirika (1914), the Works of J. Polić Kamov and F. Galović 11) Beginnings of Expressionism – Stories of U. Donadini, Poetry of A. B. Šimić 12) Outline of the Croatian Literature of the Interwar Period
Literature
 • NOVAK, Slobodan Prosper. Povijest hrvatske književnosti. Split: Marjan tisak, 2004. 285 s. ISBN 9532142088. info
 • NOVAK, Slobodan Prosper. Povijest hrvatske književnosti. Split: Marjan tisak, 2004. 317 s. ISBN 9532142096. info
 • FRANGEŠ, Ivo. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987. 563 s. ISBN 8640100845. info
 • Koráb korálový : tisíc let charvátské poezie v díle stovky básníků. Translated by Dušan Karpatský. Vyd. 1. V Praze: Fori Prague, 2007. 750 s. ISBN 9788023995947. info
 • Slovník spisovatelů : Jugoslávie : srbská a černohorská, charvátská, bosensko-hercegovská, slovinská a makedonská literatura [19389]. Praha: Odeon, 1979. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. 683 pp. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • PAVELKA, Jiří and Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. 290 s. ISBN 8090160409. info
 • SLAMNIG, Ivan (ed.): Antologija hrvatske poezije od Kačića Miošića do Matoša. Zagreb 1974.
 • PAVLETIĆ, Vlatko (ed.): Zlatna knjiga hrvatskog pjesništva od početaka do danas. Zagreb 1970.
 • ŠICEL, Miroslav (ed.): Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti. Zagreb 1972.
 • KVAPIL, Miroslav: Hrvatska književnost 1895 – 1914. Prag 1977.
 • BARAC, Antun. Hrvatska književnost : od preporoda do stvaranja Jugoslavije. Knj. 2, Knjizevnost pedesetih i šezdesetih godina. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1960. info
 • BARAC, Antun. Jugoslavenska književnost [Barac, 1963]. Zagreb: Matica hrvatska, 1963. info
 • Od Vraza do Markovića. Edited by Antun Barac. Zagreb: Matica hrvatska, 1960. info
 • Razdoblje realizma. Edited by Antun Barac. Zagrb: Matica hrvatska, 1961. info
 • Pohledy na národ a nacionalismus :čítanka textů. Edited by Miroslav Hroch. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 451 s. ISBN 80-86429-20-2. info
Assessment methods
Prerequisites for granting the credit: regular attendance and thorough home preparation on weekly basis, participation in class discussion, handing in an essay. Oral exam concentrates on the student’s knowledge of the subject matter as well as the relevant literature.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2010, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/CHA210