PV1B39 Codicology

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Timetable
Wed 10:00–11:35 B23
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kodikologie informuje o rukoposech a rukopisných knihovnách. Pojednává o vzniku rukopisů, jejich typech, jejich konzumentech, o zásadách jejich popisu, o vývoji knihoven a nejvýznamnějších knihovnách v Evropě,Čechách a na Moravě, o středověkých soupisech rukopisů. Prakticky seznamuje s prací s konkordancí.
Syllabus (in Czech)
  • Dějiny kodikologie
  • Prameny
  • Rukopisné knihovny
  • Rukopis
  • Typy nejrozšířenějších rukopisů
  • Rukopisné knihovny v ČR
Literature
  • HLAVÁČEK, Ivan. Úvod do latinské kodikologie. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 96 s. ISBN 80-7066-883-0. info
  • BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0. info
Assessment methods (in Czech)
1 hodiny přednášky - zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/PV1B39