PB32JB68 Practics

Faculty of Arts
Spring 2011
Extent and Intensity
0/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martina Hrejsemnou (seminar tutor)
Mgr. Markéta Klusáčková (seminar tutor)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Pevná (seminar tutor)
Mgr. Zuzana Šimberová (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
Course objectives
The aim of the course is to get information on the selected helping professions, to know the specifics of clients. Students get the skills to work with the clients. Students choose the institution according to their interests and professional bearing.
Syllabus (in Czech)
  • Student naváže kontakt s vybranou institucí, její výběr schválí vedoucí praxe na ÚPV FF MU. MU uzavírá s příslušnou institucí smlouvu o praxi. Student prostuduje web stránky instituce a prostuduje příslušnou literaturu k tématu. Student pracuje v instituci po dobu nejméně 70 hodin a plní zadané úkoly. Úkoly zadává vedoucí praxe v souladu se zaměřením instituce (úkol se vztahuje např. k organizaci práce v instituci, ke specifikům práce vybrabnách profesí - stínování pracovníků, ke specifikům klientely - kazuistiky, profesním dilematům a etice práce apod.). Student průběžně konzultuje s vedoucím praxe. Na konci praxe student odevzdává vypracovaný úkol v písemné podobě a potvrzení o absolvování praxe. Student postupuje podle podpory v elektronické aplikaci ELF.
Teaching methods
practice
Assessment methods
written task
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 70 hodin.
Information on the extent and intensity of the course: Praxe 70 hodin.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2011, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2011/PB32JB68