PB32JB68 Practics

Faculty of Arts
Spring 2012
Extent and Intensity
0/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martina Hrejsemnou (seminar tutor)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Pevná (seminar tutor)
Mgr. Zuzana Šimberová (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to get information on the selected helping professions, to know the specifics of clients and institution. Practice is the background for developing competences and skills with clients (children, tee-agers, adults). Students choose the institution according to their interests and professional bearing.
Syllabus
 • Practical training of professional skills (social pedagogy)
Literature
 • BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace : (teorie a praxe). Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2009. 303 s. ISBN 9788024516509. info
 • REITMAYEROVÁ, Eva. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Illustrated by Věra Broumová. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 173 stran. ISBN 9788073673178. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. K psychologické dimenzi dobrovolnictví. (To the psychological dimension of voluntary work.). Praha: Grantis, 2006. Grantis. Měsíčník neziskového sektoru. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN 8073671816. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a nestátní neziskové organizace (Culture and non-profit organizations). In Oblast rozvoje lidských zdrojů - Zvláštní část vezdělávání vedoucích úředníků ÚSC - Díl III. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 31-37, 7 pp. díl III. ISBN 80-210-3544-7. info
 • HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace - efektivnost a užitek (Nonprofit organizations - effectiveness and benefits). Brno: Masarykova univerzita, 2004. Revue Universitas. info
 • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. ("I would like to help you, but ..." Dilemmas of work with clients in organisations.). Brno: Marek Zeman, 2004. 243 pp. ISBN 80-903070-1-9. info
 • ČECHOVÁ, Gabriela. Kultura neziskové organizace. 2001. 99 l. info
 • TRENZOVÁ, Daniela. Nevládní neziskové organizace jako fenomém občanské společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 88 s. info
 • SCHAAD, Martina. Neziskové organizace v ekonomické teorii : analýza vývoje a motivace bezplatných dobročinných aktivit. Translated by Simona Škarabelová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 244 s. ISBN 8021019719. info
Teaching methods
practice, training of professional skills, reflection of experience
Assessment methods
Reflection of experience, written papers of practical training.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 70 hodin.
Information on the extent and intensity of the course: Praxe 70 hodin.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2012/PB32JB68