KSCA014 Academic Writing I

Faculty of Arts
Spring 2013
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Center for Chinese Studies - Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Lucie Čelková
Supplier department: Center for Chinese Studies - Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Timetable
each odd Wednesday 15:50–17:25 M11
Prerequisites (in Czech)
KSCA001 Study of China - Introduction
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to:
find a reasonable topic and formulate research questions
find relevant sources to the chosen topic
write formally correct academic text
Syllabus
 • 1) introduction
 • 2) lecture
 • 3) task 1
 • 4) task 2
 • 5) task 3
 • 6) discussion
Literature
  recommended literature
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 pp. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
Seminar, homeworks.
Assessment methods
Homeworks, essay.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 2. semestru studia.
Information on course enrolment limitations: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujících.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2013, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2013/KSCA014