KSCA014 Academic Writing I

Faculty of Arts
Spring 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Mon 17:30–19:05 zrusena M25
Prerequisites (in Czech)
KSCA001 Study of China - Introduction
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of this course is to learn how to structure essays, organise information and use memorised sources in an exam situation. Students practise writing introductions, conclusions and paragraphs of evidence, and learn how to present information clearly and concisely.
After completing this course, the student will be able to:
• Structuring text
• Organising information
• Writing introductions
• Developing supporting paragraphs using evidence
• Writing conclusions
Syllabus
 • 1. Introduction lesson
 • 2. Characteristics of an academic text
 • 3. How to choose the right topic
 • 4. Student’s presentations and discussions
 • 5. Student’s presentations and discussions
 • 6. Student’s presentations and discussions
Literature
  recommended literature
 • ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 9788025135105. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. První. Senov: Kamil Mařík - Professionam Publishing, 2009. 146 pp. ISBN 80-7431-002-7. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  not specified
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 pp. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
Teaching methods
Seminar, homeworks.
Assessment methods
- Presentation
- Essay
- No absence is allowed during semester
This essay writing course will be presented as a seminar combined with instruction and activity based application and feedback.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 2. semestru studia.
Information on course enrolment limitations: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujících.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2016/KSCA014