KSCA014 Academic Writing

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Thu 14:00–15:40 B2.43
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of this course is to learn how to structure essays, organise information and use memorised sources in an exam situation. Students practise writing introductions, conclusions and paragraphs of evidence, and learn how to present information clearly and concisely.
Learning outcomes
After completing this course, the student will be able to:
• Structuring text
• Organising information
• Writing introductions
• Developing supporting paragraphs using evidence
• Writing conclusions
Literature
  recommended literature
 • ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 9788025135105. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. První. Senov: Kamil Mařík - Professionam Publishing, 2009. 146 pp. ISBN 80-7431-002-7. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  not specified
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 pp. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
Teaching methods
Seminar, homeworks.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/KSCA014