KSCA014 Academic Writing I

Faculty of Arts
Spring 2012
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Center for Chinese Studies - Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Lucie Čelková
Supplier department: Center for Chinese Studies - Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Timetable
each even Tuesday 14:10–15:45 M24
Prerequisites (in Czech)
KSCA001 Introduction to the study
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je naučit studenty základním dovednostem potřebným k psaní korektních odborných textů. Kurz se zaměřuje 1) na formální stránku věci (bibliografické údaje, odkazování, citace, úprava textu); 2) základní dovednosti ve vyhledávání relevantních zdrojů (pramenů a sekundární literatury) a práce s nimi (odkazování na použité zdroje, udržování vazby na zdroje v průběhu psaní textu).

Na konci kurzu bude student schopen:

samostatně vyhledávat relevantní zdroje k zvolenému tématu;
pracovat s vybranými zdroji, umět je použít pro výstavbu vlastního textu;
napsat formálně korektní odborný text;
Teaching methods (in Czech)
přednáška, cvičení, domácí úkoly
Assessment methods (in Czech)
seminární práce, domácí úkoly
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 2. semestru studia.
Information on course enrolment limitations: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujících.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2012/KSCA014