KSCA013 History of China II

Faculty of Arts
Spring 2014
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Adam Cabiš (lecturer), Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (deputy)
Yixuan Jandová Chen, M.A. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Center for Chinese Studies - Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Lucie Čelková
Supplier department: Center for Chinese Studies - Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Timetable
Thu 14:10–15:45 zruseno C21
Prerequisites (in Czech)
KSCA012 History of China I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Cílem kurzu je seznámit studenty s dějinnými událostmi v Číně od půli 19. století do r. 1989 a analyzovat jejich dopad na současnou čínskou společnost a vnitřní i zahraniční politiku ČLR. Kurz začíná úvodní hodinou, kde se studenti seznámí s metodikou výuky kurzu, doporučenou literaturou a požadavky pro úspěšné udělení zápočtu, respektive zkoušky. V průběhu jednotlivých přednášek tématicky zaměřených na nejvýznamnější mezníky čínské historie, budou studenti konfrontovat přednášenou problematiku se svými poznatky načerpanými z odborné literatury, jejichž základní znalost prokáží v rámci zkoušky.

V rámci úspěšného absolvování kurzu by měl student být schopen:
- orientace v moderních čínských dějinách
- objasnit proces zaostávání Číny za euro-americkým světem
- popsat příčiny pádu císařské Číny a vystihnout v základních rysech problematiku budování Čínské republiky
- charakterizovat průběh Druhé světové války na Dálném východě
- popsat proces převzetí moci v Číně Komunistickou stranou Číny v čele s Mao Zedongem a uvést nejvýraznější příklady jejího uplatnění
Syllabus
 • 0) Úvodní hodina – organizace kurzu, metodika výuky, doporučená literatura, požadavky pro úspěšné absolvování
 • 1) Opiové války – úpadek císařské Číny
 • 2) Ztráta mandátu Nebes – povstání proti císařskému dvoru
 • 3) Rozklad Říše středu – anexe území, sféry vlivu a ztráta moci císařského dvora; Rakousko-Uhersko a Čína
 • 4) Čínská revoluce – od císařské Číny k Čínské republice
 • 5) I. světová válka na Dálném východě – důsledky porážky centrálních mocností; Československá republika a Čína
 • 6) Čínský nacionalismus vs. čínský komunismus – sjednocení čínského území pod vládou strany Guomindang; od založení Komunistické strany Číny k jejímu pronásledování
 • 7) Nepřítel před branami Číny – rozpínavost Japonska a počátek II. světové války na Dálném východě
 • 8) Čínské vítězství nad Japonskem – boje II. světové války v Číně a její cesta mezi světové mocnosti
 • 9) Čínská občanská válka – cesta Komunistické strany Číny k moci
 • 10) Budování čínského komunismu – zvraty domácí i zahraniční politiky Číny
 • 11) Kulturní revoluce
 • 12) První kroky Číny na cestě k velmoci a Tian’anmen – smrt předsedy Mao, Deng Xiaoping a počátky Číny 21. století
Literature
 • Fürst, Rudolf. Čína ve XX. století, díl 3. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 189 s.
 • Bakešová, Ivana. Československo-Čína 1918–1949. Rakovní, nákladem vlastním, 1997. 147 s.
 • CHANG, Yong and Jon HALLIDAY. Mao : příběh, který možná neznáte. Translated by Michaela Ponocná. Vyd. 1. Praha: Beta-Dobrovský, 2006. 719 s. ISBN 8073062720. info
 • BAKEŠOVÁ, Ivana, Rudolf FÜRST and Zdenka HEŘMANOVÁ. Dějiny Taiwanu. Praha: Lidové noviny, 2004. 303 s. ISBN 8071067083. info
 • CONNAUGHTON, R. M. Vycházející slunce a skolený medvěd : rusko-japonská válka 1904-1905. Translated by Aleš Skřivan. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2004. 387 s. ISBN 807341371X. info
 • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 218 s. ISBN 802440611X. info
 • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 125 s. ISBN 8024402513. info
 • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 80-7106-249-9. info
 • SKŘIVAN, Aleš. Japonská válka 1931-1945. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 553 s. ISBN 80-85983-28-1. info
 • SKŘIVAN, Aleš. Teng Siao-pching :první muž Říše středu. Vyd. 1. Praha: Epocha, 1996. 89 s., př. ISBN 80-902129-1-3. info
 • Dějiny Číny : od nejstarších dob do současnosti. Edited by L. V. Simonovskaja - M. F. Jurjev. Praha: Svoboda, 1978. info
 • FASS, Josef. Sunjatsen. 1. vyd. Praha: Orbis, 1966. 212 s. : i. info
Teaching methods
Lectures.
Assessment methods
Written test consisting of ca 20 multiple-choice questions, minimum pass level 60 %.
Oral examination testing knowledge about the history of China.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Posluchači Kulturních studií Číny povinně ukončují zkouškou.
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2014/KSCA013