MUB_B008 Introduction to monument care II

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Zdeněk Vácha (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Zdeněk Vácha
Division of Museology – Department of Archaeology and Museology – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Lucia Miškolciová
Supplier department: Division of Museology – Department of Archaeology and Museology – Faculty of Arts
Timetable
Tue 25. 2. 15:00–18:40 K33, Tue 10. 3. 15:00–18:40 K33, Tue 7. 4. 15:00–18:40 K33, Tue 5. 5. 15:00–18:40 K33
Prerequisites
MUB_B007 Monument care I.
MUB_B007 Introduction to monument care I.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The main objectives of the course are the following:
making students aware of basic principles of monuments care;
acquainting students with basic methods of monument care;
knowledge of basic law in monument care
Learning outcomes
- making students aware of basic principles of monuments care;
- acquainting students with basic methods of monument care;
- knowledge of basic law in monument care
Syllabus
 • Methods of dating - radiocarbon method, dendrochronology, termoluminiscence.
 • Methods of reconstruction of monuments.
 • Immovable monuments.
 • Movable monuments.
 • Monument and visitors.
 • Monuments and climate.
Literature
 • Další dle zadání vyučujícího
 • Richter, Václav: Památka a péče. 1. vyd. Praha 1993
 • Voděra, Svatopluk: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. 1. vyd. Praha 1978
 • internetová adresa: http://culture.coe.fr/pat/eng/
 • Nesvadbíková, Jiřina: K vývoji památkové péče na území Československa, Praha 1984
 • Dvořák, Max: Katechismus der Denkmalpflege. 2. vyd. Wien 1918
 • Muk, Jan: Historické konstrukce. 1. vyd. Praha 1996
 • Vinař, jan - Kufner, Václav - Horová, Ivana: Historické krovy. 1. vyd. Praha 1995
 • Dehio, Jiří Gottfrie: Ochrana a zachování památek. Praha 1907
 • Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. 1. vyd. Praha 1998
 • Vinter, Vlastimil: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Praha, SPN 1981
 • Kříž, Milan: Obnova a rekonstrukce památek. 2. vyd. Brno 1997
 • Sbírka zákonů ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR
 • Veselý, Josef - Fajkošová, Lenka: Rekonstrukce a ochrana památek. 1. vyd. Brno 1983
Teaching methods
study trip
Assessment methods
lectures, reading, oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2022, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/MUB_B008