TCZJ17 Interpreting Skills I

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
Department of Linguistics and Baltic Languages – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Aneta Fidrichová
Supplier department: Department of Linguistics and Baltic Languages – Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
TCZJ17/1: Mon 12:00–13:40 N43, I. Kupčíková
TCZJ17/2: Wed 8:00–9:40 VP, I. Kupčíková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to prepare students for practical interpreting between Czech and Czech Sign Language and to improve their ability of intralngual congenial processing.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to activate his / her own vocabulary before interpreting performance, he will know how to train memory to improve his / her interpreting competence, how to analyze the text to be able correctly translate it into the target language. He will also know how to deal with errors occuring during interpreting setting.
Syllabus
 • 1. Memory and forgetting.
 • 2. Vocabulary and memory training.
 • 3. Analysis and interpretation of the source message.
 • 4. Ability to perform multiple tasks in the same time.
 • 5. Current speach content predicting.
 • 6. Kinds of interpreting errors and ways of correcting them.
 • 7. Shadowing.
Literature
  recommended literature
 • DINGOVÁ, Naďa. Paměťová cvičení pro tlumočníky, 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, ISBN 978-80-87218-07-5
 • SÝKORA M., Lepší paměť snadno a rychle. ISBN 978-80-260-9026-7
 • ŠANTRŮČKOVÁ V., Typologie chyb při tlumočení z českého znakového jazyka do češtiny, UK 2011
 • TIEFENBACHER, Angelika. Trénink paměti : osvědčené tipy, metody a cvičení. Translated by Iva Michňová. První vydání. Praha: Grada Publishing. 153 stran. ISBN 9788024731773. 2010. info
 • Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Translated by Zuzana Veselá. První vydání. Praha: Grada. 226 stran. ISBN 9788024730233. 2009. info
 • ČEŇKOVÁ, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. Druhé, opravené vydání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. 111 stran. ISBN 9788087218099. 2008. info
Teaching methods
tutorials
Assessment methods
attendance and home assignments
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/TCZJ17