SJUPP01J Teacher's training I

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Dorota Egerlová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Supplier department: Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Prerequisites
SJ2A031 Didactics of Spanish 1
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci pedagogické praxe I jsou stanoveny tyto obecné cíle: • Studenti utvářejí svá sebepojetí učitele. • Studenti jsou schopni reflektovat svoji praxi. • Studenti dokáží vyhodnotit, jaké didaktické dovednosti v rámci praxe rozvinuli a jakým způsobem.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen - účelně využívat poznatky z hospitací na SŠ - reflektovat sledovanou výuku - připravit vlastní výukovou jednotku a v odpovídající kvalitě ji odučit individuálně či v tandemu s provázejícím učitelem - náležité sebereflexe.
Syllabus
  • detailed information is given here https://www.phil.muni.cz/student/pedagogicke-praxe
Literature
    recommended literature
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 1, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 160 s. ISBN 9788477119906
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 2, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 192 s. ISBN: 978-84-7711-991-306
  • REGUEIRO RODRIGUEZ: Kód: 35437199 Programación didactica ELE, Arco Libros, 2014, 96 s.
  • ALONSO, Encina. Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo. 1. ed. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 1994. 191 s. ISBN 8477110719. info
Teaching methods (in Czech)
náslechy, reflexe s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem, výuka v tandemu
Assessment methods
reflective diary (self)evaluation document portfolio
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2023, Spring 2024.
  • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/SJUPP01J