SJURS01J Reflective seminar I

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Supplier department: Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Timetable
each even Friday 10:00–11:40 G32
Prerequisites (in Czech)
NOW ( SJUPP01J Teacher's training I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je reflektovat společně s oborovým didaktikem a ostatními studenty náslechy realizované na příslušné SŠ, tandemovou výuku a vlastní výuku.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen účelně využívat poznatky z náslechů, reflektovat postupy provázejícího učitele i vlastní výuku.
Syllabus (in Czech)
  • V návaznosti na probíhající pedagogickou praxi: reflexe náslechů a stínování reflexe vlastní výuky
Literature
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 1, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 160 s. ISBN 9788477119906
  • REGUEIRO RODRIGUEZ: Programación didactica ELE, Arco Libros, 2014, 96 s.
  • Moreno, C.: Materiales, estrateias,recursos enseñanza español como 2/L, Arco Libros, 2011, 525 s.
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 2, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 192 s. ISBN: 978-84-7711-991-306
Teaching methods (in Czech)
semináře s aktivní účastí, reflexe, diskuze.
Assessment methods (in Czech)
reflektivní deník učitelské portfolio aktivní účast na seminářích (prezentace, diskuze, příprava did. materiálů)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2023, Spring 2024.
  • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/SJURS01J