G1080 Palaeontology I

Faculty of Science
Autumn 2001
Extent and Intensity
3/2. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: Soňa Holečková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
\&osnova Position of palaeontology in the system of sciences, division of palaeontology and directions of its research Importance of palaeontology for geology, biology and for the protection of the natural environment Fossilization Taphonomy and biostratinomy Systematics, taxonomy, classification, nomenclature Palaeoecology of marine and terrestrial environment, principles of palaeoecological research, index ecological fossils and interpretation of the fossil record Palaeobiogeography Elements of biostratigraphy, main biostratigraphic units
Systematic paleobotany
Protozoa
Porifera
Archaeocyatha
Coelenterata
Vermes
Arthropoda
Literature
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
  • KUMPERA, Otakar and Zdeněk VAŠÍČEK. Základy historické geologie a paleontologie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 565 s. + 1. info
  • ŠPINAR, Zdeněk V. Paleontologie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 360 s. info
  • SITÁR, Viliam. Systematická paleobotanika. 1. vyd. Bratislava: Universita Komenského, 1982. 193 s. info
  • HOUŠA, Václav. Základy taxonomie pro zoopaleontology. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 169 s. info
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Brno). Přírodovědecká fakul. Paleoekologie : sborník z konference. Edited by Rudolf Musil. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 155 s. info
  • KULICH, Jan. Zoopaleontologické techniky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 88 s. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka teoretická i praktická, pro udělení zápočtu nutno kromě účasti úspěšně absolvovat zápočtový test. Zkouška teoretická i praktická (poznávání fosilií).
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2001/G1080