G2080 Paleontologie II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
3/3. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Předpoklady
Předmět G1080
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zkoušku možno složit až po složení zkoušky G1080
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Mollusca
Bryozoa
Brachiopoda
Echinodermata
Hemichordata
Vertebrata
Stratigrafie
Evoluce
Paleontologické metody
Historie paleontologie
Literatura
  • KUMPERA, Otakar a Zdeněk VAŠÍČEK. Základy historické geologie a paleontologie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 565 s. info
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
  • ŠPINAR, Zdeněk Vlastimil. Paleontologie. Vyd. 1. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1986. 360 s. info
  • ŠPINAR, Zdeněk Vlastimil. Paleontologie obratlovců. Illustrated by Zdeněk Burian. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 859 s. URL info
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je nutno kromě docházky úspěšně absolvovat zápočtový test. Zkouška se skládá z části ústní a praktické (poznávání zkamenělin).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/G2080