G2080 Paleontologie II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Předpoklady
G1080 Paleontologie I || NOW ( G1080 Paleontologie I )
Předmět G1080
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Mollusca
 • Bryozoa
 • Brachiopoda
 • Echinodermata
 • Hemichordata
 • Vertebrata
 • Stratigrafie
 • Evoluce
 • Paleontologické metody
 • Historie paleontologie
Literatura
 • KUMPERA, Otakar a Zdeněk VAŠÍČEK. Základy historické geologie a paleontologie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 565 s. + 1. info
 • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
 • ŠPINAR, Zdeněk V. Paleontologie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 360 s. info
 • ŠPINAR, Zdeněk V. Paleontologie obratlovců. 1. vyd. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1984. 859 s. info
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je nutno kromě docházky úspěšně absolvovat zápočtový test. Zkouška se skládá z části ústní a praktické (poznávání zkamenělin).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002.