G1080 Paleontologie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
3/2. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Holečková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Postavení paleontologie v systému věd, její dělení a předmět výzkumu
Fosilizace, tafonomie, biostratinomie
Paleoekologie
Paleobiogeografie
Systematika, taxonomie, klasifikace, nomenklatura
Systematická paleontologie rostlin
Protozoa
Archaeocyatha
Porifera
Coelenterata
Vermes
Arthropoda
Literatura
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
  • KUMPERA, Otakar a Zdeněk VAŠÍČEK. Základy historické geologie a paleontologie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 565 s. + 1. info
  • ŠPINAR, Zdeněk V. Paleontologie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 360 s. info
  • SITÁR, Viliam. Systematická paleobotanika. 1. vyd. Bratislava: Universita Komenského, 1982. 193 s. info
  • HOUŠA, Václav. Základy taxonomie pro zoopaleontology. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 169 s. info
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Brno). Přírodovědecká fakul. Paleoekologie : sborník z konference. Edited by Rudolf Musil. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 155 s. info
  • KULICH, Jan. Zoopaleontologické techniky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 88 s. info
Metody hodnocení
Výuka teoretická i praktická, pro udělení zápočtu nutno kromě účasti úspěšně absolvovat zápočtový test. Zkouška teoretická i praktická (poznávání fosilií).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2001/G1080