Z8117 Metainformation in cartography

Faculty of Science
Autumn 2002
Extent and Intensity
2/1. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (lecturer)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět se věnuje problematice metainformací v kartografii a geoinformatice. Pozornost je věnována jak zásadám tvorby metainformačních systémů, tak i standardům v této oblasti. Standardy jednotlivých organizací jsou vzájemně srovnávány. Je proveden přehled existujících metainformačních systémů se zvláštním ohledem na situaci v ČR.
Syllabus (in Czech)
  • 1.Zásady návrhu metadatových systémů 2.Charakteristiky kvality a přesnosti geodat. 3.Metadatové prostorové standardy FGDC. 4.Metadatové prostorové standardy CEN. 5.Metadatové prostorové standardy ISO/Open GIS. 6.Stav prostorové metadatových standardů v ČR. 7.Katalogizace prostorové datových zdrojů do metadatových systémů. 8.Přehled metadatových systémů ve světě a ČR 9.Standardy pro výměnu a interpretaci geodat. 10.Charakteristika DWIGN (DIGEST) a jejich uplatnění v současných českých civilních a vojenských digitálních mapových dílech. 11.Standardizace v oblasti kartografické vizualizace. 12.Tvorba tematických standardů. 13.Prostorové datové infrastruktury: metadata a standardy
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2002/Z8117