G3131 Poznávání fosílií a struktur

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Mgr. Jan Černý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Basistová (cvičící)
Mgr. Juraj Hrabovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Hana Nohálová (cvičící)
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Hanáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Rozvrh
Út 8:00–9:50 Gs2,02012, Út 10:00–11:50 Gs2,02012, Čt 8:00–9:50 Gs2,02012, Čt 10:00–11:50 Gs2,02012
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
G3131/UT08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Basistová, J. Černý, N. Doláková, M. Hanáček, J. Hrabovský, T. Kumpan, R. Melichar, H. Nohálová
G3131/UT10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Basistová, J. Černý, N. Doláková, M. Hanáček, J. Hrabovský, T. Kumpan, R. Melichar, H. Nohálová
G3131/CT08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Basistová, J. Černý, N. Doláková, M. Hanáček, J. Hrabovský, T. Kumpan, R. Melichar, H. Nohálová
G3131/CT10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Basistová, J. Černý, N. Doláková, M. Hanáček, J. Hrabovský, T. Kumpan, R. Melichar, H. Nohálová
Předpoklady
( G1081k Paleontologie || G1081 Paleontologie )&&( G4101k Strukturní geologie a geotekt. || G4101 Strukturní geologie a geotekt. ) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje praktické ukázky zkamenělin a geologických struktur. Cílem je naučit posluchače poznávat tyto jevy na běžných vzorcích.
Osnova
  • 1. Fosílie: 1.Rhodophyta, Chlorophyta- makroskopicky rozlišitelná morfologie 2. Cormobionta – základní rozeznávací znaky jednotlivých oddělení: článkovaný x nečlánkovaný stonek, typy olistění,morfologické znaky dřeva a kůry 3. Foraminifera- (studium modelů), evolutní a involutní vinutí 4. Porifera - morfologie těla 5. Archaeocyatha – podélné a příčné pohledy a řezy 6. Coelenterata – (Conulata, Stromatoporoidea, Anthozoa) - soliterní x koloniální formy, symetrie vnitřní stavby 7. Vermes – schránky, ichnofosilie, typy fosilních stop 8. Mollusca - (Gastropoda, Rostroconchia, Bivalvia, Scaphopoda, Cephalopoda –Nautiloidea, Ammonoidea, Belemnoidea; Hyolitha a Cricoconarida – tentakuliti) – symetrie a typy schránek, materiál schránek a jejich částí, typy zámků, typy vinutí, svalové vtisky, vnitřní stavba a základní formy sutur 9. Arthropoda - (Trilobitomorpha, Crustacea, Tracheata ) článkování těla, základní morfologické typy segmentů 10. Bryozoa – typy zoárií 11. Brachiopoda - (Inarticulata, Articulata) materiál schránek, souměrnost a podobnost misek, komisura, základní rozdíly oproti schránkám mlžů 12.Echinodermata - ambulakrální soustava, souměrnost radiální x bilaterální, základní morfologické typy 13. Hemichordata – (Graptolithina) – stavba rabdosomu, typy kolonií – bentozní a planktonické formy 12. Chordata (Vertebrata) – charakter fosilizovatelných částí
  • 2. Struktury: 2.1. primární sedimentární a magmatické, 2.2. deformační 2.3. vrásové 2.4. zlomové
Literatura
    doporučená literatura
  • KVAČEK, Zlatko. Základy systematické paleontologie. I, Paleobotanika, paleozoologie bezobratlých. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 228 s. ISBN 80-246-0132-X. info
  • KUMPERA, Otakar a Zdeněk VAŠÍČEK. Základy historické geologie a paleontologie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 565 s. + 1. info
  • PETTIJOHN, F. J. a Paul Edwin POTTER. Atlas and glossary of primary sedimentary structures. Berlin: Springer-Verlag, 1964. 370 s. info
  • WEISS, L. E. The minor structures of deformed rocks : a photographic atlas. Berlin: Springer-Verlag, 1972. 431 s. info
  • Fault-related rocks :a photographic atlas. Edited by Arthur W. Snoke - Jan Tullis - Victoria R. Todd. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998. xv, 617 s. ISBN 0-691-01220-2. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou práce s konkrétními vzorky, se zdůrazněním jejich typických znaků.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu probíhá formou praktického poznávání 3 fosílií a 3 geologických struktur. Základní znaky studenti písemně zaznamenávají do formuláře.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2010/G3131/index.qwarp
Ukončení předmětu poznávací zkouškou
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.