Bi5596 Advanced Methods in Ecotoxicology

Faculty of Science
Autumn 2014
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Karel Brabec, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Soňa Smetanová, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Supplier department: RECETOX - Faculty of Science
Timetable of Seminar Groups
Bi5596/Pa: No timetable has been entered into IS.
Bi5596/Po: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites
The course is intended primarily for Master students of Ecotoxicology specialization (preferentially in the 1st year of Master studies). An advantage is the previous attendance of at least basic ecotoxicology courses (General ecotoxicology, Ecotoxicological bioassays).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je představit studentům v přednáškách a cvičeních principy a aplikace nových moderních metod, které jsou uplatňovány v experimentální i teoretické ekotoxikologii. Kromě pochopení principů se studenti naučí interpretovat konkrétní modelové výsledky a také realizovat vybrané metody v praktických cvičeních. Studenti získají teoretické i praktické zkušenosti s metodami molekulární a buněčné toxikologie, omiky, biomarkery, higher-tier assessment, modelování.
Syllabus (in Czech)
 • Blok A - Metody sledování expozice
 • * Biodostupnost / Bioakumulace / Biokoncentrace / Pasivní vzorkování / Pasivní dávkování
 • * Extrakce na pevné fázi (základy)
 • * Sledování přestupů přes kůže - demonstrace
 • * Instrumentální metody, koncovka: bioakumulační test se žížalou; SPME; GC
 • Blok B - Metody sledování účinků
 • * Makromolekuly a jejich analýza (DNA, RNA, Proteiny)
 • * Metabolity - produkty metabolismu a patologických, biomarkery
 • * Buňky (bakterie, kvasinky, eukaryotické modely), in vitro kultivace, základní metodiky
 • * Eukaryotické buňky v detailu (struktura, funkce)
 • * Tkáň, Oganismus
 • * Populace, společenstva, ekosystém
 • Blok C - Modelování
 • * Toxikokinetické modely
 • * Dynamic Energy Bugdet modely DEBTOX
 • * SSD
 • * Prediktivní QSAR
Teaching methods (in Czech)
Přednášky (2h týdně) kombinované s praktickými cvičeními v laboratořích (experimentální ekotoxikologie) a na počítačích (modelování).
Assessment methods (in Czech)
Studenti budou hodnoceni v průběhu i na konci semestru.

Výsledky získávané v průběhu semestru (docházka, minitesty, testy ve cvičení, kvalita protokolů) budou tvořit 30% (max. 30 bodů) z celkového hodnocení (max. 100 bodů).
* Minitesty (ověření znalostí teorie na následujících přednáškách)
* Test před každým praktickým cvičením (prověření znalostí s teorie, prověření přípravy na praktické cvičení)
* Hodnocení kvality protokolů z jednotlivých praktických cvičení

* Závěrečné zkoušení - test 35 otevřených otázek (max. 70 bodů)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2014/Bi5596