Bi9480 Imunologie parazitóz

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. JIří Salát, Ph.D. (přednášející), prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (zástupce)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi6330 Parazitologie || B6330 Parazitologie || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Minimálně tři studenti.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s imunitními ději, které se odehrávají při typových parazitárních infekcích zahrnující protozoa, helminty a ektoparazitické členovce. Kurz je vhodný zejména pro studenty parazitologie, kteří tak získají další informace o vztahu parazita a jeho hostitele, který je v této přednášce popisován zejména „z pohledu“ hostitele. Je žádoucí, aby byly posluchači již dříve seznámeni se základy imunologie.Obsahem přednášky je informace o imunitě hostitele proti vybraným skupinám parazitů zahrnujícím parazitické prvoky, červy i ektoparazity. Důraz je kladen na vztah životních cyklů parazitů a jednotlivých imunitních mechanismů hostitele, obranu parazitů proti těmto mechanismům a imunopatologii parazitárních infekcí. Zvláštní kapitola je věnována moderním trendům ve vývoji vakcín proti parazitům.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat imunitní děje během parazitárních infekcí
- popsat a vysvětlit vztah životního cyklu parazita a imunitních mechanismů hostitele
- určit a popsat imunopatologii parazitárních infekcí
- diskutovat o vývoji vakcín proti parazitům.
Osnova
  • 1. Imunitní mechanismy (přehled) 2. Experimentální imunoparazitologie 3. Plasmodium a malárie 4. Leishmania a leishmanióza 5. Africké trypanosomy 6. Toxoplasma 7. Schistosomy 8. Gastrointestinální hlístice 9. Hlístice, které invadují tkáně 10. Imunita proti ektoparazitům 11. Vakcíny proti parazitům.
Literatura
  • Doporučená literautura viz osnova přednášky
  • K.S. Warren: Immunology and molecular biology of parasitic infection, Blackwell Scientific Publications, Oxford 1993.
  • D.Wakelin: Immunity to parasites, Cambridge University Press 1996.
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět se vypisuje v sudých letech.
Výuka probíhá blokově.
Vypisuje se v sudých letech.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2015, podzim 2020.