ZX511 Základy geologie pro geografy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Hanáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZX511/01: Út 15:00–15:50 Z3,02045
Předpoklady
Absolvování kurzu Z0026 Fyzická geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- určit nejběžnější minerály a horniny včetně jejich základních fyzikálních a chemických vlastností,
- poznat základní skupiny zkamenělin a časově je zařadit,
- pochopit principy deskové tektoniky a popsat paleogeografický vývoj kontinentů a oceánů,
- popsat vývoj života na Zemi a spojit jej s hlavnimi chronostratigrafickými jednotkami,
- orientovat se v geologických mapách a aktivně je využívat pro vlastní práci,
- základně se orientovat v regionálně-geologických jednotkách Česka,
- znát základní datovací metody a možnosti jejich aplikací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- určit nejběžnější minerály a horniny včetně jejich základních fyzikálních a chemických vlastností,
- poznat základní skupiny zkamenělin a časově je zařadit,
- pochopit principy deskové tektoniky a popsat paleogeografický vývoj kontinentů a oceánů,
- popsat vývoj života na Zemi a spojit jej s hlavnimi chronostratigrafickými jednotkami,
- orientovat se v geologických mapách a aktivně je využívat pro vlastní práci,
- základně se orientovat v regionálně-geologických jednotkách Česka,
- znát základní datovací metody a možnosti jejich aplikací.
Osnova
 • Kurz bude zahrnovat jednotlivé bloky týkající se: 1. Základy deskové tektoniky a vývoj pevnin a oceánů,
 • 2. Dělení geologické minulosti, základy historické geologie,
 • 3. Základní skupiny zkamenělin a jejich proměny v geologické historii Země, poznávání zkamenělin,
 • 4. Vznik minerálů a hornin, jejich klasifikace a vlastnosti včetně jejich poznávání,
 • 5. Základy regionální geologie, hlavní regionálně-geologické jednotky Česka,
 • 6. Geologické mapy a jejich použití,
 • 7. Digitální geologická data pro území Česka a jejich použití,
 • 8. Datování geologické minulosti,
 • 9. Základní geologická praktika v laboratoři,
 • 10. Využití geologických znalostí v geografii.
Literatura
  doporučená literatura
 • Němec, F. (1993): Klíč k určování nerostů a hornin. 5. vydání, SPN Praha.
 • CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky, Vydání 2, opravené. Praha: Academia Praha, 2011. 436 s. Neživá příroda, 11 147. ISBN 978-80-200-1961-5. info
 • HABĚTÍN, Vladimír a Ervín KNOBLOCH. Kapesní atlas zkamenělin. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 285 s. ISBN 8004243576. info
 • HABĚTÍN, Vladimír a František PAUK. Geologie pro zeměpisce [Pauk, 1979]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 221 s. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, laboratorní praktika
Metody hodnocení
splnění cvičení a ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/ZX511