Z8101 Photogrammetry

Faculty of Science
Spring 2001
Extent and Intensity
2/1. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Prerequisites (in Czech)
Z1004 Geographical project 2
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • 1. Základní pojmy a definice, historický prehled, rozdelení metod fotogrammetrie 2. Letecké snímkování a snímkový let (letadla, kamery, druhy filmu, digitální fotografie, GPS podpora ve fotogrammetrii) 3. Základní druhy snímku, LMS a jejich soucásti 4. Optické a fotografické základy, filmy a jejich složení, filtry, interpretacní postupy a interpretacní znaky 5. Matematické základy fotogrammetrie, projektivní geometrie, souradné soustavy, vlivy pusobící na geometrii LMS 6. Jednosnímkové metody - urcování horizontálních vzdáleností a úhlu merením na LMS, urcování výšky objektu z relief displacement 7. Stereoskopie, princip stereovidení, stereovjem a zpusoby jeho vytvárení, stereoskopická dvojice snímku, princip paralxy, zjištování výšky objektu a výšky terénu z merení obrazové paralaxy 8. Tvorba map na stereoplotteru, vnitrní a vnejší (absolutní a relativní) orientace stereodvojice, 9. Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, jeho vznik a vlastnosti, skenování analogových snímku 10. Transformace obrazu, geometrická korekce snímku, korelacní techniky, epipolární projekce, mozaikování, fotogrammetrické zpracování družicových obrazových dat 11. Tvorba digitálního ortofoto a generování DTM, sestavování ortofotomapy, 12. Digitální fotogrammetrická stanice - hardwarové a softwarové nástroje, príklady konkrétních rešení 13. Tvorba a obnova topografických map v bývalém Ceskoslovensku a v Ceské republice, produkty digitální fotogrammetrie, aplikace metod fotogrammetrie
Literature
  • LILLESAND, Thomas M. and Ralph W. KIEFER. Remote sensing and image interpretation. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1994. xvi, 750. ISBN 0471577839. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: 15
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2002, Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2001/Z8101