M6130 Fundamental statistical methods

Faculty of Science
Spring 2008 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
2/2/0. 4 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Marie Budíková, Dr. (lecturer)
Mgr. Tomáš Lerch (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Marie Budíková, Dr.
Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Marie Budíková, Dr.
Prerequisites
M7521 Probability and Statistics I || M3121 Probability
M7521 or M3121
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The discipline contains exploratory data analysis, nonparametric statistics, statistical tests employed with two samples and with three and more samples, goodness-of-fit tests and statistical tests employed with multivariate samples.
Syllabus
  • Exploratory data analysis:histogram, empirical distribution function, moments, description of time series, indexes, multivariate data samples, graphical representation of dependence two or more variables. Nonparametric statistics: rank and rank statistics. Rank tests for one sample. Statistical tests employed with two samples: t-test, F-test, Wilcoxon, Van der Waerden and median tests, comparison samples from binomial distributions. Statistical tests employed with three and more samples: ONEWAY, F-test, Kruskal-Wallis test, test of homogenity for binomial samples. Goodness-of-fit tests: Kolmogorov-Smirnov test, chi-square test. Statistical tests employed with multivariate samples: Pearson's correlation coefficient, Spearman's correlation coefficient.
Literature
  • MICHÁLEK, Jaroslav. Biometrika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 404 s. info
  • ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 210 s. ISBN 8071847739. info
  • ANDĚL, Jiří. Statistické metody. 1. vydání. Praha: MATFYZPRESS, 1993. 246 s. info
  • CLEVELAND, William S. Visualizing data. Murray Hill: AT & T Bell Laboratories, 1993. 360 s. ISBN 0-9634884-0-6. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá každý týden v rozsahu 2h přednášky, 2h cvičení. Všechna cvičení probíhají v počítačové učebně s využitím speciálního statistického software. Zkouška je písemná, je doplněna konkrétním zpracováním dat u počítače.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Teacher's information
http://www.math.muni.cz/~budikova
The course is also listed under the following terms Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.