M6130 Fundamental statistical methods

Faculty of Science
Spring 2008
Extent and Intensity
2/2/0. 4 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Marie Budíková, Dr. (lecturer)
Mgr. Pavla Krajíčková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Lerch (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Marie Budíková, Dr.
Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Timetable
Fri 12:00–13:50 N21
  • Timetable of Seminar Groups:
M6130/01: Fri 14:00–14:50 N41, Fri 15:00–15:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, T. Lerch
M6130/02: Thu 16:00–16:50 N41, Thu 17:00–17:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, P. Krajíčková
Prerequisites
M7521 Probability and Statistics || M3121 Probability and Statistics I
M7521 or M3121
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The discipline contains exploratory data analysis, nonparametric statistics, statistical tests employed with two samples and with three and more samples, goodness-of-fit tests and statistical tests employed with multivariate samples.
Syllabus
  • Exploratory data analysis:histogram, empirical distribution function, moments, description of time series, indexes, multivariate data samples, graphical representation of dependence two or more variables. Nonparametric statistics: rank and rank statistics. Rank tests for one sample. Statistical tests employed with two samples: t-test, F-test, Wilcoxon, Van der Waerden and median tests, comparison samples from binomial distributions. Statistical tests employed with three and more samples: ONEWAY, F-test, Kruskal-Wallis test, test of homogenity for binomial samples. Goodness-of-fit tests: Kolmogorov-Smirnov test, chi-square test. Statistical tests employed with multivariate samples: Pearson's correlation coefficient, Spearman's correlation coefficient.
Literature
  • MICHÁLEK, Jaroslav. Biometrika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 404 s. info
  • ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 210 s. ISBN 8071847739. info
  • ANDĚL, Jiří. Statistické metody. 1. vydání. Praha: MATFYZPRESS, 1993. 246 s. info
  • CLEVELAND, William S. Visualizing data. Murray Hill: AT & T Bell Laboratories, 1993. 360 s. ISBN 0-9634884-0-6. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá každý týden v rozsahu 2h přednášky, 2h cvičení. Všechna cvičení probíhají v počítačové učebně s využitím speciálního statistického software. Zkouška je písemná, je doplněna konkrétním zpracováním dat u počítače.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.math.muni.cz/~budikova
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2008/M6130