F6560 History of astronomy

Faculty of Science
Spring 2008
Extent and Intensity
2/0/0. 1 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Department of Theoretical Physics and Astrophysics - Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
Timetable
Mon 16:00–17:50 F2,02012
Prerequisites (in Czech)
Předmět je určen především studentům fyziky se zaměřením na astronomii. U studentů je předpokládána znalost astronomie na úrovni bakalářského kursu.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V přednášce bude podán základní obraz historie astronomie jako přírodní vědy. Výklad přiblíží postupné vytváření pojmového aparátu astronomie, jeho vývoje současně s metodami, kterých astronomie v dané době používala. Na tomto základě bude provedena periodizace historických období, vytvářející hlavní linii vývoje astronomie. Důraz není kladen na množství faktů nýbrž na objasnění vývoje vybraných ucelenějších teorií charakterizujících dané historické období. Při výkladu je rovněž zachycena souvislost vývoje astronomie s matematikou a fyzikou.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Význam astronomie 2. Astronomie ve starověku a antice 3. Astronomie ve středověku a renesanci 4. Kosmická mechanika 5. Stelární astronomie 6. Astrofyzika 7. Extragalaktikcá astronomie a kosmologie 8. Historický vývoj astronomie u nás
Literature
  • Pannekoek, A.: A History of Astronomy. New York, Dover Publishing 1989.
  • Štefl, V., Krtička, J.: Historie astronomie. http://www.physics.muni.cz/astrohistorie
Assessment methods (in Czech)
Ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
General note: L.
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2010, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2014, Spring 2016, spring 2018, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2008/F6560