Bi6681 Protected areas of Brno surroundings 1

Faculty of Science
spring 2012 - acreditation

The information about the term spring 2012 - acreditation is not made public

Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Department of Botany and Zoology – Biology Section – Faculty of Science
Contact Person: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Supplier department: Department of Botany and Zoology – Biology Section – Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
( Bi2030 System evol. higher plants || Bi1010 Plants system and evolution )&&( Bi2130 Field course of system. botany || Bi2160 Field botanical excursion || Bi2230 Field course of botany )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Poznat zajímavé botanické lokality města Brna a jeho okolí;
Upevnit si znalosti květeny jižní Moravy
Syllabus (in Czech)
  • Do začátku vegetačního období výuka probíhá formou úvodních přednášek představujících vybraná chráněná území. V prezentacích bude zmíněna historie a současnost území, jejich květena, geologie, případně vzácné druhy fauny.
  • V druhé polovině března začnou exkurze. Nejdříve po brněnských lokalitách, následně v blízkém okolí Brna. Exkurze budou obvykle polodenní, v případě zájmu se lze domluvit i na celodenní návštěvě lokalit ve vzdálenějším okolí Brna.
Literature
  • Tichý L. et al.: Ohrožené rostliny města Brna. Svazek 1-3. Brno, Rezekvítek a Magistrát města Brna, 1999-2003
  • MACKOVČIN, Peter, Matilda JATIOVÁ, Petr SLAVÍK, Jaromír DEMEK, Vít GRULICH, Libor HORT, Karel HUDEC, Hubert KŘÍŽ, Zdeněk LAŠTŮVKA, Josef PETRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav SEDLÁČEK and Jiří UNAR. Brněnsko. 1st ed. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008, 932 pp. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6. info
Teaching methods
Lectures and excursions
Assessment methods (in Czech)
Zápočet za aktivní účast na exkurzích.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: plus několik polodenních exkurzí.
Teacher's information
http://sci.muni.cz/~pvesely/vyuka/
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2019, Spring 2021, Spring 2023, Spring 2025.