Bi6682 Chráněná území Brna a okolí 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0. plus několik polodenních exkurzí. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin || Bi1010 Fylog. a diver. rostlin )&&( Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2160 Terénní cvičení z botaniky || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poznat zajímavé botanické lokality města Brna a jeho okolí;
Upevnit si znalosti květeny jižní Moravy
Výstupy z učení
Student po absolvování bude:
- znát významné přírodovědné lokality Brněnska;
- schopen lokality popsat (z pohledu krajiny, geologie, vegetace);
- schopen vyjmenovat významné druhy a zdůvodnit předmět ochrany.
Osnova
  • Do začátku vegetačního období výuka probíhá formou úvodních přednášek představujících vybraná chráněná území. V prezentacích bude zmíněna historie a současnost území, jejich květena, geologie, případně vzácné druhy fauny.
  • V druhé polovině března začnou exkurze. Nejdříve po brněnských lokalitách, následně v blízkém okolí Brna. Exkurze budou obvykle polodenní, v případě zájmu se lze domluvit i na celodenní návštěvě lokalit ve vzdálenějším okolí Brna.
Literatura
  • Tichý L. et al.: Ohrožené rostliny města Brna. Svazek 1-3. Brno, Rezekvítek a Magistrát města Brna, 1999-2003
  • MACKOVČIN, Peter, Matilda JATIOVÁ, Petr SLAVÍK, Jaromír DEMEK, Vít GRULICH, Libor HORT, Karel HUDEC, Hubert KŘÍŽ, Zdeněk LAŠTŮVKA, Josef PETRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav SEDLÁČEK a Jiří UNAR. Brněnsko. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008, 932 s. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6. info
Výukové metody
Přednášky a exkurze
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní účast na exkurzích.
Navazující předměty
Informace učitele
http://sci.muni.cz/~pvesely/vyuka/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: jaro sudých let.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi6682