Bi2090c Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2090c/01: St 12:00–13:50 BpeR, T. Bartonička
Bi2090c/02: St 14:00–15:50 BpeR, T. Bartonička
Bi2090c/03: Čt 7:00–8:50 BpeR, J. Sychra
Bi2090c/04: Čt 17:00–18:50 BpeR, J. Sychra
Předpoklady
NOW ( Bi2090 Fylog. a diver. obratlovců )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Determinace význačných druhů jednotlivých skupin obratlovců se zaměřením na faunu stredni Evropy.
Osnova
  • 1. Primárně vodní obratlovci, morfologie, systém, determinační znaky 2. Mihule a jeseteři 3. "Nekaprovité" ryby 4. Kaprovité ryby 5. Morfologie a anatomie ryby 6. Obojživelníci 7. Plazi 8. Ptáci, morfologie, systém; vodní ptáci (potáplice, potápky, veslonozí, brodiví, vrubozobí. 9. Ptáci II: další skupiny "nepěvců". 10. Ptáci III: pěvci I 11. ptáci IV: pěvci II 12. Savci, morfologie, systém; hmyzožravci, letouni 13. Savci II: hlodavci a zajíci 14. Savci III: šelmy a kopytníci
Literatura
  • Čihař J., Malý J., 1978: Sladkovodní ryby. SZN Praha.
  • Hrabě S., Oliva O., Opatrný E., 1973: Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů
  • ZWACH, Ivan. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1990. 141 s. ISBN 8020900535. info
  • Balát F., 1986: Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Academia Praha.
  • Dungel J., Hudec K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Academia Praha.
  • Černý W., Drchal K., 1990: Ptáci. Aventinum Praha.
  • Anděra M., Horáček I., 1982: Poznáváme naše savce. MF Praha.
  • DUNGEL, Jan. Savci střední Evropy. Edited by Miroslav Šebela. Brno: Jota, 1993. 158 s. ISBN 80-85617-16-1. info
  • Pelikán J., Gaisler J., Rödl P., 1979: Naši savci. Academia Praha.
Výukové metody
Teoretický základ určování našich druhů obratlovců, determinace materiálu (preparáty)
Metody hodnocení
4 testy, poznávání obratlovců - prokázání způsobilosti v oblasti určování druhů při závěrečné poznávačce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.