Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.
 • profesor sociologie a sociální filosofie
 • Narozen: 31.srpna 1932 v Prostějově
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií MU
  Joštova 10
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • emeritní profesor sociologie a sociální filozofie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Masarykova univerzita Brno 1952-1956, promovaný filolog 1957, PhDr. sociologie 1967; Univerzita Karlova Praha 1985-1989 postgraduální studium, CSc. 1989.
Přehled zaměstnání
 • 2013: emeritní profesor socologie
 • 1992-2012 profesor sociologie
 • 2004-2005 proděkan Fakulty sociálních atudií
 • 1998-2004 děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 1995-1998 ředitel Školy sociálních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1994-1998 proděkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1993-2001 profesor, předseda oborové rady postgraduálního studia sociologie, Univerzita Palackého, Olomouc
 • 1993-1995 člen Evropské školy historických a srovnávacích sociologických výzkumů sociální politiky, Amsterdam, Nizozemí
 • 1992 - profesor sociologie a sociální filosofie Masarykovy univerzity v Brně
 • 1990-1994 vedoucí katedry sociologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1990-1992 docent sociologie na Masarykově univerzitě v Brně
 • 1970-1982 manželský poradce v brněnské Manželské a předmanželské poradně
 • 1969-1989 výzkumný pracovník na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity
 • 1967-1968 zástupce vedoucího katedry sociologie na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity
 • 1965-1969 odborný asistent na katedře sociologie na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity
 • 1956-1965 redaktor a reportér Československého rozhlasu Praha, Ostrava a Brno
Pedagogická činnost
 • doktorské práce ze sociologie rodiny, sociologie intimity, sociální politiky...
Vědeckovýzkumná činnost
 • sociální změna, sociologie rodiny, sociologie intimity, sociální politika
Universitní aktivity
 • člen etické komise Masarykovy university.
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Učené společnosti České republiky, člen Evropské společnosti pro vědy a umění
Ocenění vědeckou komunitou
 • Zlatá medaile Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ a Petr PAKOSTA. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. první. Brno: Masaryk University Press, 2008. 132 s. Rubicon, volume 10. ISBN 9788086251219. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 312 s. Studijní texty, sv. 38. ISBN 80-86429-58-X. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Jak feminismus zídku kolem kostela přeskočil. Jan Balon a Milan Tuček, editoři. In Chaos a řád ve společnosti a v sociologii. Praha: Vydala Fakulta sociálních věd UK, 2006. s. 51-56, 6 s. ISBN 80-239-9418-2. info
 • MOŽNÝ, Ivo. The Czech Family: movement towards the Open European Society of Late Modernity. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 10-30, 21 s. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-67-5. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Brněnská anomálie? Brněnská sociologie 1983-1989 - subjektivní historie. Sociologický časopis, Praha, 2004, roč. 40, č. 4, s. 20-30. ISSN 0038-0288. info
 • MOŽNÝ, Ivo a Tomáš KATRŇÁK. The Czech Family. In Adams, N. Bert and Trost, Jan (ed.): Handbook of World Families. New York, London: Sage, 2004. s. 235-261, 26 s. mimo edice. ISBN 0-7619-2763-8. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Katolická rodina a národní stát: společný osud? Přítomnost [2000-], Praha: Martin Jan Stránský, 2004, roč. 6, č. 4, s. 16-18. ISSN 1211-3883. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy. /Možný, Ivo. . Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s., Praha, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 309-325. ISSN 0031-3815. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Modernizace české rodiny a mezigeneraní vztahy v mezinárodním srovnání. In Modernizace a česká rodina. první. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 11 - 36, 26 s. ISBN 80-86598-61-6. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Zašto taka lesno: Njakoi semejny osnovanija za nežnata revolucia. Sofia: Ostok - Zapad, 2003. 154 s. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-61-6. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002. 208 s. ISBN 80-7178-624-1. info
 • ILLNER, Michal a Ivo MOŽNÝ. Sociology - Czech Republic. In Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe: Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001. Berlin/Bonn, Budapest: Social Science Information Centre/Collegium Budapest, 2002. s. 405-424. ISBN 3-8206-0139-2. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Vzdělanostně diferencovaná ilegitimita jako symptom pozdní moderny. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 58-63. ISBN 80-86598-36-5. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Changing the structure of Czech Universities. In Universities and the Bologna declaration : A strategy of change. Brno: VUTIM Press, 2001. s. 82-88. ISBN 80-214-1560-6. info
 • MOŽNÝ, Ivo. "The Elite" - Shifting Terms and Shifting Concepts. The New Presence, Praha, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 16-18. ISSN 7261449. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost v době pozdní modernity. In Česká společnost na konci tisíciletí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. s. 27-37. ISBN 80-7184-825-5. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny: její vývoj, teorie a základní problémy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 250 s. ISBN 80-85850-75-3. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno? 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 200 s. ISBN 80-85850-80X. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Double Squeeze: Some Reasons for and Consequences of the Present Increase in Marriage Age and Decline in Fertility in the Czech Republic. In RICHTER, Rudolf a Sylvia SUPPER. New Qualities in the Lifecourse. Würzburg: ERGON Verlag, 1999. s. 89-105. Řada Familie und Gesellschaft, sv. 3. ISBN 3-933563-09-7. info
 • MOŽNÝ, Ivo a Ladislav RABUŠIC. The Czech family, the marriage market, and the reproductive climate. In VEČERNÍK, Jiří a Petr MATĚJŮ. Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999. s. 94-112. ISBN 80-200-0774-1. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Česká sociologie 1948-1993. In Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. s. 176-182. Díl 1. ISBN 80-7184-311-3. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Kouzlo a léčka slova chudoba. In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova Universita, 1995. s. 50-52. ISBN 80-210-1245-5. info
 • MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 154 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8. info
 • MOŽNÝ, Ivo. The Czech Family in Transition from Social to economic Capital. In Sborník prací. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 15-24. ISBN 80-0231-512-2. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Pokus o mimoekonomické vysvětlení současné plné zaměstnanosti v Českých zemích. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 463-473. ISSN 0038-0288. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Institucionalizace chudoby v Čechách, výzva sociální transformaci. S-OBZOR, 1994, roč. 3, č. 3, s. 22-31. ISSN 1210-6089. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Tak jsem byl dekonstruován. S-OBZOR, 1994, roč. 3, č. 3, s. 47-48. ISSN 1210-6089. info

29. 10. 2015


Životopis: prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (učo 170), verze: čeština(1), změněno: 29. 10. 2015 10:20, I. Možný

Další varianta: angličtina(1)