23/11/2018 13:10new

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

Anna Ladecká
23/1/2019 17:59new
Dobrý večer , chcem sa spýtať či potrebujem ovládať na 100 percent český jazyk ak by som chcela u Vás študovať logopédiu ?
25/1/2019 12:46new

Dobrý den,

pokud budete studovat českou Logopedii, měla byste český jazyk dobře ovládat. Během studia můžete na sobě dále pracovat a český jazyk tak zdokonalit. V průběhu studia pak dokládáte vyšetření z foniatrie, že máte po této stránce vše v pořádku. Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
last modified 25/1/2019 14:01 new

Vážená paní Ladecká,

dovolím si pouze doplnit, že součástí studia je rovněž fonetika a systém hlásek českého jazyka. Na začátku studia doporučujeme navštívit foniatra nebo klinického logopeda, a ujistit se tak o intaktní komunikační schopnosti v oblasti artikulace. Ze zkušeností můžeme potvrdit, že slovenský jazyk není překážkou.

S pozdravem

Petr Kopečný
Marie Filipczykova
16/7/2020 14:12new
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli se stává, že v průběhu studia musí studenti své studium ukončit z důvodu nepříznivého vyšetření od foniatra.
16/7/2020 16:00new
Vážená paní Filipczykova, dobrý den. V takovém případě je velmi žádoucí co nejdříve zahájit příslušné kroky (logopedická či lékařská intervence), a včas tak zachytit případné obtíže, které by mohly značně komplikovat pracovní uplatnění či výkon profese. Pokud je uchazeč/ka přijat/a a jsou-li z logopedického či foniatrického hlediska přítomny potíže, vhodnost studijního programu Logopedie je s ohledem na prognózu na osobním zvážení. Děkuji za pochopení. S pozdravem Petr Kopečný
Klára Šimáčková
16/2/2019 10:55new
Dobrý den,

rozhoduji se podat přihlášku na logopedii nebo na speciální pedagogiku. Chtěla bych se zeptat, zda mohu podat pouze jednu přihlášku a poté, pokud bych se nedostala, podat odvolání na jiný obor.
Děkuji za odpověď,
Klára
18/2/2019 10:59new
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že si můžete podat přihlášku na oba programy, nemusíte čekat na výsledek přijímacího řízení a odvolávat se. Pokud se dostanete na oba programy, vyberete si dle Vašich představ.
Přeji hezké dny, Ilona Fialová
last modified 19/2/2019 14:17 new
Dobrý den, teď začínám druhý semestr Speciální pedagogika- komunikační techniky. Po projití studijního katalogu jsem zjistila, ze většina předmětu je stejná. Tento obor je tedy náhradou mého? Chci dále pokračovat a složit i potřebné atestace a v budoucnu působit jako klinický logoped. Někde jsem četla, že lidé z mého oboru měli později problémy, nechtěli je připustit k atestace. Ale po Mgr. člověk má SZ z logopediie i surdipedii, takže by problém být neměl. Můžete poradit? Mám tedy zvažovat přestup? Kam se případně obrátit pro rady dále? Děkuji
19/2/2019 18:20new
Dobrý večer,
zdravím Vás a sděluji, že budete mít opravdu státní ZZ z logopedie a surdopedie. Pak následně můžete vykonat atestaci ve zdravotnictví. Studium logopedie je v obou programech rovnocenné.
S pozdravem, Ilona Fialová
27/2/2019 09:03new

Vážená paní magistro,

dovolím si doplnit, že studium programu Speciální pedagogika - komunikační techniky je ukončeno SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie. Státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie na magisterské úrovni je možné posléze dosáhnout absolvováním navazujícího programu Speciální pedagogika či Logopedie, což je nezbytným předpokladem pro vstup do další přípravy v rezortu MZ. Samotné atestaci však předchází specializační vzdělávání logopedů ve zdravotnictví, které je vymezeno Zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (především 201/2017 Sb.). Bližší informace k zařazení do specializačního vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách Asociace klinických logopedů.

S pozdravem

Petr Kopečný
20/2/2019 10:46new

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je stanoven počet přijatých studentů tohoto oboru a jak velký je o obor zájem.

Děkuji.
21/2/2019 14:00new
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že o studijní program Logopedie je velký zájem. Pro příští akademický rok se počítá se 20 studenty v prezenční formě studia a stejný počet v kombinované formě studia.
Přeji hezký den, Ilona Fialová
25/2/2019 15:02new

Dobrý den.
Zdravím Vás a sděluji, že se předpokládá pro nový akademický rok tento počet přijatých studentů:
bakalářské studium logopedie:
prezenční 30, kombinovaná forma - 30
nav.magisterské stud.:
Logopedie
prezenční 20, kombinovaná 20

Speciální pedagogika - specializace logopedie - surdopedie:
prezenční 20, kombinovaná 30.
Přeji hezké dny, Ilona Fialová
Lucie Nováková
12/3/2019 14:47new
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaký je rozdíl v oborech logopedie a speciální pedagogika (když bych si vybrala zaměření logopedie).
Děkuji
12/3/2019 18:00new
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že program Logopedie je zaměřen hlouběji na logopedickou problematiku.
Program Speciální pedagogika je zaměřen šířeji na SP, ale pokud si vyberete specializaci logopedie + surdopedie, budete ve finále připravena stejně. Z obou programů se z Vás může stát klinický logoped. Samozřejmě po úspěšné odborné atestaci ve zdravotnictví. Záleží na Vás, který z programů Vás více zaujal svým obsahem.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
13/3/2019 11:01new
Dobrý deň,
rada by som sa spýtala či je možné vedieť aspoň približný počet ľudí, ktorí sa hlásia tento rok na logopédiu.
ďakujem pekne
13/3/2019 15:22new
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že dosud jsme nedostali informace o počtu přihlášek do tohoto programu. Přeji hezký den, Ilona Fialová
13/3/2019 15:23new
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že dosud jsme nedostali informace o počtu přihlášek do
tohoto programu. Přeji hezký den, Ilona Fialová
26/4/2019 14:14new
Dobrý den,
vzhledem k délce doby, která uplynula od podání tohoto dotazu, bych jej ráda vyzdvihla znovu. Víte už přibližný počet podaných přihlášek na obor "Logopedie" pro ak. rok 2019/2020? Děkuji Vám předem za odpověď.
29/4/2019 09:06new
Vážená paní Jurková,
dobrý den. Informace o počtu přihlášek do bakalářského studijního programu Logopedie katedra k dispozici nemá, jsou to údaje, s nimiž pracuje studijní oddělení. Ze strany uchazeček a uchazečů očekáváme velký zájem.
S pozdravem
Petr Kopečný
Katie McEvoy
3/12/2019 22:09new

Dobrý den,

zvažuji kombinované studium logopedie.
Chtěla bych se Vás zeptat, jestli byste osobně doporučovala spíše prezenční formu studia nebo jestli to nehraje roli ve finální kvalitě získané kvalifikace. Popřípadě, dá se přestoupit z jedné formy studia do druhého?

Předem děkuji za odpověd,
Katherine McEvoy
last modified 26/8/2021 09:51 new
Vážená paní McEvoy,
dobrý den. Prezenční forma studia probíhá zpravidla od pondělí do čtvrtka, kombinovaná forma v pátek, případně v sobotu. Výstup obou forem je zcela totožný a naprosto v souladu s obsahovým zaměřením programu. Je tedy na zvážení časových či dalších okolností, která z forem je pro Vás vyhovující.
S pozdravem
Petr Kopečný
Kristyna Petrovicova
11/2/2020 22:31new
Dobrý den,
pročetla jsem nynícelou diskuzi a nikde nedohledala úplnou odpověď na mou otázku: Jak často probíhají studijní bloky (setkání) pro studenty kombinované formy oboru logopedie? Je to v průměru např. 1x za měsíc, 2x, či každý týden (pá + so, či jen jeden den)?
Díky moc,
Kristýna
12/2/2020 06:50new
Vážená paní Petrovičová,
výuka u kombinované formy probíhá v pátek (případně v sobotu) - jak je uvedeno výše, tedy zpravidla každý týden.
S pozdravem
Petr Kopečný
Veronika Řeháková
11/2/2020 14:26new
Dobrý den,
přemýšlím nad kombinovaným studiem logopedie. Vzhledem k již "staršímu" věku a malým dětem mě po přečtení podmínek/průběhu studia zajímá, jak v rámci kombinovaného studia probíhají ty několikatýdenní praxe. Je na výběr z různých míst? Jde opravdu o full-time praxi na nějaké klinice?
Předem děkuji za odpověď a zdravím.
last modified 11/2/2020 14:43 new
Vážená paní Řeháková,
dobrý den. Těší mě Váš zájem o studijní program Logopedie. Praxe jsou průběžné, studentky a studenti tedy dochází na praxi do různých typů zařízení dle svých možností i možností konkrétních pracovišť, která se mohou nacházet i v místě bydliště. Více informací o praxích studentky a studenti dostávají v rámci profilujících předmětů logopedie a surdopedie.
S pozdravem
Petr Kopečný
Barbora J
17/1/2021 20:14new
Dobrý večer, blíží se mi státnice Mgr., studuji učitelství 1.stupně a chtěla bych si udělat rozšíření i na logopedii. Ve třídách jsou časté problémy, které rodiče neřeší. Musela bych nastoupit na obor Bc. nebo je možnost i jiná? Děkuji za ochotu odpovědět :)
17/1/2021 21:25new
Vážená a milá Barboro, na Pedagogické fakultě MUNI je možné logopedii studovat v rámci bakalářského studijního programu Logopedie nebo Speciální pedagogika, v obou programech je pak možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu. S pozdravem Petr Kopečný
Lenka Výletová
11/2/2021 00:29new
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, jestli na tento obor budu potřebovat posudek z foniatrie, popřípadě kdy se musí předložit a jestli záleží na době vystavení posudku?
11/2/2021 16:19new
Vážená paní Výletová, dobrý den. Potvrzení není na MUNI vyžadováno, v průběhu prvního ročníku studia však studentkám a studentům logopedie doporučujeme, aby logopedické vyšetření absolvovali. V případě obtíží je totiž ještě dostatek času pro případné zahájení intervence. S pozdravem Petr Kopečný
6/10/2022 12:07new
Dobrý den, vystudovala jsem navazující Mgr. obor Speciální pedagogika. Ve studijním plánu u oboru Logopedie (Mgr.) je spousta předmětů, které jsem v rámci SP úspěšně na MUNI absolvovala. Je možné při studiu Logopedie zažádat o uznání absolvovaných shodných předmětů z oboru Speciální pedagogiky. Nebo je nutné v oboru Logopedie bez výjimky absolvovat všechny předepsané předměty? Děkuji za odpověď.
23 January at 13:47new
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, pokud plánuji být v budoucnu klinickým logopedem, je jedno jestli půjdu na magisterské navazující studium na Logopedii nebo na Speciální pedagogiku se zaměřením na logo a surdo? Teď momentálně studuji poslední ročník bakalářského studia Speciální pedagogiky (logo+surdo) a jsem zmatená z toho, jaký je ve zmíněných magisterských oborech rozdíl.

Děkuji moc!
Michala Švátorová
23 February at 13:38new
Dobrý den, zvažuji studium Logopedie kombinovanou formou. Již vyplňuji přihlášku a chci se zeptat: Mám vystudovaný obor učitelství pro MŠ jako Bc (střední i VŠ, nyní jako učitelka v MŠ i pracuji) plus nyní akorát dodělávám kurz asistenta logopeda (od ,,Infra" 60hodin). Má to nějaký vliv pro přijetí a stejně tak, zda mám tyto informace někam psát a dokládat, protože přihláška chce pouze SŠ.
a stejně tak nikde není potvrzení logopeda ani foniatra o způsobilosti studovat tento obor.
Nechci nic zanedbat a přehlédnout.
Děkuji mockrát
27 February at 10:25new

Dobrý den,

těší mě Váš zájem o studium.

Vaše předchozí studium či absolvování kurzu nemá žádný vliv na přijetí ke studiu u nás na VŠ, tzn. není třeba nic dokládat, pouze potvrzení o absolvování SŠ vzdělání s maturitou. Stejně tak potvrzení od foniatra ani logopeda není třeba.

Přeji hodně štěstí při příjímacím řízení.