Informace moderátora

V tomto oddílu diskusního fóra, prosím, pokládejte pouze specifické dotazy k přijímacímu řízení Fakulty sportovních studií.
Na tyto dotazy odpovídají také pracovníci Studijního oddělení Fakulty sportovních studií.

Obecné dotazy k podání e-přihlášky, k platbám za přihlášku nebo k obsahu a administraci Testu studijních předpokladů apod.
vkládejte, prosím, do příslušných oddílů diskusního fóra.

 

Kontaktní informace studijního oddělení Fakulty sportovních studií naleznete na https://www.fsps.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/519913-studijni-oddeleni.
Informace o přijímacím řízení Fakulty sportovních studií jsou dostupné na https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/zakladni-informace.

Seznam vláken